Gå til innhold

Styre

NILUs styremedlemmer utvelges av en valgkomite. Valgkomiteen består av ett medlem fra Klima- og miljødepartementet, ett fra Forskningsrådet og ett fra næringslivet.

Styreleder

Dagfinn Myhre, Telenor Research

Styremedlemmer

  • Gro Eide, Elkem
  • Camilla Røsjø, Nofima
  • Per Morten Johansen, Omsorgsbygg Oslo KF
  • Elisabeth Maråk Støle, Seagems Group AS
  • Hilde Thelle Uggerud (ansatterepresentant)
  • Monika Strasser Englund (ansatterepresentant)