Gå til innhold

Kjemiske analyser

NILUs organiske og uorganiske laboratorier dekker et bredt spekter av analyseteknikker og har opparbeidet et høyt kompetansenivå. Vi utvikler metoder tilpasset kundens problemstilling.

Vi kan bestemme miljøgifter og andre stoffer i de fleste prøvetyper. Konsentrasjonene i prøvene er ofte svært lave, så det stilles strenge krav til omgivelser, personale og analyse­instrumenter.

Våre laboratorier tilbyr analyser med avansert analyse­utstyr, blant annet flere høyoppløselige massespektrometre. Vi kan utføre svært nøyaktige målinger av både organiske og uorganiske forurensninger.

NILU er akkreditert i henhold til NS-EN ISO / IEC 17025 for bestem­melse av en rekke komponenter i ulike matrikser.
Se akkrediteringsdokument