Gå til innhold

Helseeffektlaboratoriet

NILUs Laboratorium for helserisikovurdering og in vitro human toksisitetstesting (helseeffektlaboratoriet) er sertifisert i henhold til god laboratoriepraksis (GLP). Det er registrert i Norsk akkrediterings GLP-register under registreringsnummer GLP 012, noe som sikrer et laboratorium av høy kvalitet.

Vårt laboratorium er det eneste i Norge som er GLP-sertifisert for in vitro toksisitetstesting av human risiko. Laboratoriet har utstrakt toksikologisk ekspertise, med hovedfokus på gentoksikologi- og nanotoksikologi.

Studerer toksisitet

Ved NILUs helseeffektlaboratorium studerer vi toksisitet av naturlige og menneskeskapte stoffer ved å bruke celler fra mennesker, pattedyr og fisk. Helseeffektlaboratoriet tilbyr toksikologiske forskningstjenester med fokus på DNA-skade, oksidativt stress, genmutasjoner, kromosomskader og karsinogenisitet, samt celledød.

Helseeffektlaboratoriet kan undersøke potensiell toksisitet av de fleste stoffer, og har hovedfokus på miljøgifter, partikler (PM) og nanomaterialer (NM).

Laboratoriet studerer også potensielt uheldige sideeffekter av nye teknologier, som for eksempel karbonfangst og lagring (CCS), for å sikre at dette ikke påvirker mennesker eller dyr negativt.

Kompetanse og prosjektportefølje

Laboratoriet er partner i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, og bidrar både med eksperimentelle studier og risikovurdering av helseskadelige stoffer. Helseeffektaboratoriet har god kompetanse innen risikovurdering og risikoregulering, og har medlemmer i OECDs komité for forbrukersikkerhet (Scientific committee on consumer safety) (RNDr Maria Dusinska), i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (Dr. Espen Mariussen og Dr. Elise Rundén Pran) og tre toksikologer som er Eurotox registrerte toksikologer (ERT-godkjent).

Laboratoriet bidrar spesielt i arbeidet med å bygge infrastruktur og ekspertise innen nanotoksikologifeltet, med utvikling av alternative og tilpassede teststrategier for nanomaterialer, safe-by-design, og risikokarakterisering og risikovurdering av nanomaterialer.

Helseeffektlaboratoriet vårt har en stor prosjektportefølje, og har siden etableringen in 2008 vært/er partner i 6 FP7 prosjekter (koordinator for NanoTEST), 6 H2020 prosjekter (koordinator for RiskGONE (2019-2023), https://riskgone.wp.nilu.no/), 3 EEA-grants, 4 EuroNanoMed prosjekter, 3 NFR prosjekter, 1 Marie Curie prosjekt og 2 Twinning prosjekter.