Gå til innhold

Nyhetsarkiv

Trafikk i solnedgang

Dieselbiler slipper ut mye mer NO2 enn antatt

De siste årene har vist en foruroligende utvikling av NO2-utslipp i norske storbyer. Hoved­kilden er vei­trafikken og teknologi­utviklingen for diesel­kjøretøy. Denne trenden kan føre til stadig høyere NO2-konsentrasjoner i luft med et forventet høydepunkt i 2015.

Jozef Pacyna

Jozef Pacyna intervjuet av Sveriges radio

Halvparten av globale kullutslipp blir ikke tatt hensyn til. Stadig flere land innfører regler for å minske helse- og miljøfarlige utslipp fra kullkraftverk. EU har gjort det, og nylig har også USA, Canada og Kina gjort det. Men verden tar ikke med halvparten av alle kullutslipp ved ikke å stille krav på rensing ved oppvarming med kull i husholdninger og småindustri. Det hevder forsker og avdelingsdirektør Jozef M. Pacyna ved NILU ved en vitenskapelig FN-konferanse i Norge.

Zeppelin

Overvåkning er fundamentet for miljøgiftforskningen

Kari Nygaards budskap var tydelig på Klifs miljøgiftkonferanse: Overvåkning og forskning er avgjørende for å forstå problemet med spredning av miljøgifter og for å finne de riktige tiltakene. NILUs direktør var en av hovedinnlederne på miljøgiftkonferansen som Klima- og forurensningsdirektoratet og Forskningsrådet holdt i fellesskap i går.

Havis

Kunnskap – navet i utviklingen av Nordområdene

Klimaendringene medfører raske endringer i Arktis, bl.a. ved reduksjon i utbredelsen av sjøis som gir nye muligheter for næringsutvikling. Omfanget og de miljømessige konsekvensene av økt næringsvirksomhet er mangelfullt beskrevet. Etter råd fra Nasjonalkomiteen for polarforskning har Forskningsrådet nedsatt et hurtigarbeidende utvalg som skulle vurdere koblingen mellom næringsliv og polarforskning. Rapporten er nå tilgjengelig på web.

Vårmarksområder, Svalbard

Ingen tegn til metanutslipp fra tinende permafrost – så langt

Et forskerteam har ved hjelp av isotopanalyser av metan undersøkt årsaken til økningen i metankonsentrasjonene som er målt på Zeppelinobservatoriet i Ny-Ålesund. Resultater fra  2008 og 2009 viser at  det var særlig store utslipp av metan fra våtmarker og gasslekkasjer fra russiske gassfelt disse årene.  Det er ingen indikasjoner på at utslipp fra hydrater på havbunnen når atmosfæren. – Foreløpig ser vi heller ikke klare tegn til økte utslipp av metan fra tinende permafrost, sier seniorforsker Cathrine Lund Myhre fra NILU.

Askefast-tiden forbi?

Da Eyjafjallajökull hadde sitt utbrudd på Island i 2010, skapte askeskyen store problemer for flytrafikken, til  ulempe for millioner av passasjerer og milliarder av kostnader for flyselskapene.

Nå testkjører Nicarnica et «askekamera», utviklet av Fred Prata ved NILU, på EasyJets fly. Da kan en kanskje unngå det samme kaoset i fremtiden.

CIENS-foredrag på YouTube

Tiende november inviterte CIENS til vitenskapelig jam session, små improvisasjons­stykker fra den seneste forskningen. Se lenker til foredragene på YouTube her.

Praha

Bedre luftkvalitet i Europa, men fortsatt langt unna målene

Luftkvaliteten i Europa har vist en liten bedring de siste tjue årene, men enkelte forurensnings­konsentrasjoner utgjør fortsatt en trussel for folks helse. Dette går frem av en ny rapport om Europas luftkvalitet som ble lansert i Europaparlamentet i november.

Måke i luften på Svalbard

Nye bromerte flammehemmere i alle nordiske land

Bromerte flammhemmere er organiske stoffer som skal gjøre omgivelsen vår tryggere ved å bremse utvikling av eventuell brann. Men noen av dem har dessverre også skadelige helse- og miljøeffekter.

Skipskirkegård

En giftfri framtid – også for fattige land

Belastningen fra forbudte industrielle miljøgifter har generelt avtatt i rike industriland som Norge, men har samtidig nådd helsefarlige nivåer i deler av Afrika og Asia. Hvor mye av reduksjonen i miljøgiftbelastningen i rike land skyldes egentlig dumping av giftig avfall i fattigere land?

Nicarnica Aviations askekamera AVOID under testflyvning over Etna

Testflyvning av askekamera over Etna

Et forskerteam fra NILU har reist til Etna på sørkysten av Sicilia. Målet er å prøvefly med Fred Pratas askekamera over vulkanen Etna. Kameraet blir også testet over Stromboli i selskap av et stort britisk pressekorps denne uken.

Torkjel Sandanger

Parabenstudie grunnlag for EU-regulering

330 kvinner har fått undersøkt blodet sitt for parabener. Seniorforsker Torkjel Sandanger ved NILU i Framsenteret i Tromsø fant en klar sammenheng mellom den selvrapporterte bruken av hudkremer og innholdet av parabener i blodet.

Flyndre i fiskekasse

Fisk fra Etnefjorden ikke forurenset

Det er tidligere blitt rapportert om høye nivåer av en type bromerte flammehemmere i fisk fra Etnefjorden i Sunnhordland. En ny undersøkelse fra NILU viser derimot at torsk og flatfisk ikke er forurenset av miljøgifter.

Kake i anledning NILUs nye web

Velkommen til nye NILU web!

Vi er stolte over å presentere vår nye web. Her håper vi du finner det du leter etter, om du er forsker, jobber i forvaltning eller industri, er student eller bare generelt interessert. Vi legger vekt på å gi dere rask tilgang til NILUs forskning på våre fire hovedområder; atmosfære og klima, luftkvalitet, miljøkjemi samt miljø, samfunn og helse. Samtidig skal dere som søker våre tjenester også lett få en oversikt gjennom tjenesteknappen i toppmenyen.

Hudpleiekjemikalier havner i blodet ditt – og i Arktis

Mange hudpleieprodukter inneholder en rekke kjemiske stoffer med til dels ukjente og kanskje skadelige virkninger, og kjemikaliene påvirker ikke bare huden din. De havner også i blodet ditt – og i miljøet så langt nord som til Arktis.

Heksesot på lysbryter

Årsaken til heksesot funnet?

Mycoteam har i samarbeid med NILU funnet årsaken til at vegger og gjenstander i boliger plutselig får et svart belegg. Sporene peker mot et stoff som finnes i de fleste malinger.

Lav sol over islagt hav

I Nature: reaktivering av POP’er

Roland Kallenborn, forsker ved UMB og NILU, er medforfatter av artikkel som er blitt publisert i Nature Climate Change. Temaet er POP’er som blir reaktivert av klimaendringene.