Gå til innhold

Prosjekter

Her presenterer vi et utvalg av NILUs prosjekter. Klikk på tittelen til det enkelte prosjekt for mer informasjon.

Måling av luftkvalitet ved hjelp av rimelige gass- og partikkelsensorer (Airify)

Airify er et industrielt innovasjonsprosjekt der NILU vil bidra til å evaluere ytelsen til nye rimelige sensorsystemer utviklet av LASTING Software. Prosjektet omfatter montering og testing av sensorsystemene i felt, […]

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

DeLaPlast – Deuterium labeled polymer standards in advanced instrumental methods for detection and quantification of nano- and microplastic

Prosjektperiode: 2020 – 2021

Fullført

Klimautslipp knyttet til turisters transport til og i Norge (co2rism)

Dette prosjektet tar sikte på å kvantifisere CO2-utslipp fra turisters reiser til, i og fra Norge. Utslipp er beregnet basert på detaljerte data som gjør det mulig å separere utslipp […]

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Boliden – beregninger av diffuse utslipp (Boliden)

Diffuse utslipp fra losseaktivitet av sinkkonsentrat ved Eitrheimsvågen ved Sørfjorden i Odda (Vestland) har blitt kvantifisert gjennom invers («baklengs») modellering. 11 avsetningsprøvetagere ble utplassert i litt over seks måneder fordelt […]

Prosjektperiode: 2021 – 2021

Fullført

Utplassering og testing av rimelige luftkvalitetssensorer for måling av luftkvalitet i bymiljø (sensEURcity )

“SensEURcity” -prosjektet ble lansert fordi målinger fra billigere (lavpris) luftkvalitetssensorer fremdeles er upålitelige og datakvaliteten er utilstrekkelig. Med dette prosjektet har Generaldirektoratet for European Joint Research Centre (DG JRC), med finansiering fra Generaldirektoratet for miljø (DG-Environment), som mål å bidra til å evaluere ytelsen og potensialet til lavkostsensorsystemer for luftkvalitet og sammenligne med konvensjonelle målemetoder.

Prosjektperiode: 2019 – 2021

Fullført

Innovativt nanofarmaka: Eliminasjon av kreftstamceller ved ny kombinasjon av epigenetikk med kjemo- og genterapi for brystkreftbehandling (INNOCENT)

En utfordring i behandling av brystkreftpasienter er høy tilbakefallsfrekvens. Dette prosjektet har fokus på sirkulerende kreftstamceller, som er en viktig årsak til tilbakefall hos pasientene. Målet med dette prosjektet er […]

Prosjektperiode: 2017 – 2020

Fullført

Hyperlokal nedbørsmelding for et globalt vannkraftsmarked (PrecX)

PrecX-prosjektet vil utvikle en hyperlokal og nøyaktig nedbørsprognose; en digital løsning for vannkraftrelaterte selskaper for enkelt å få skreddersydde prognoser. Vannkraftselskaper er avhengige av nøyaktige prognoser da dette er sentral […]

Prosjektperiode: 2020 – 2020

Fullført

Brukte bildekk i asfaltproduksjon (RubberRoad)

Prosjektet tar for seg en innledende studie for ansvarlig bruk av brukte bildekk ved å stimulere til produksjon av asfalt med gummiinnhold i Norge. Målet er å motivere norsk asfaltindustri […]

Prosjektperiode: 2018 – 2018

Fullført

iResponse: Social Responsible Crowdsourcing for Environmental Research and Decision-Making (iResponse )

The iResponse project will develop and study social responsible ICT-based crowdsourcing tools for environmental research and decision-making processes based on citizen participation and engagement (crowdsourcing). Two crowdsourcing tools will be […]

Prosjektperiode: 2015 – 2018

Fullført

Collective awareness platform for outdoor air pollution (hackAIR)

HackAIRs hovedmål var å utvikle og teste en åpen plattform for å sette innbyggerne i stand til å sette opp egne nettverk for overvåkning av luftkvalitet på en enkel måte. […]

Prosjektperiode: 2016 – 2018

Fullført

Utvikling av sensorbasert folkeobservatorium for bedre livskvalitet i urbane strøk (CITI-SENSE)

CITI-SENSE-prosjektet utviklet og testet miljørelaterte overvåknings- og informasjonssystemer basert på innovative og nye jordobservasjonsmetoder. Applikasjonene så på innbyggernes nærmiljø med fokus på urban luftkvalitet, kvalitet av urbane offentlige rom og […]

Prosjektperiode: 2012 – 2016

Fullført

Variability of Albedo Using Unmanned Aerial Systems

Prosjektperiode: 2009 – 2013

Fullført

UV Intercomparison and Integration in a High Arctic Environment (UVAC)

The Arctic is a region which to high extent influences the atmospheric behaviour in the Northern hemisphere and for this reason attracts the attention of the scientific community. The Atmosphere […]

Prosjektperiode: 2000 – 2002

Fullført